Защо се актуализира схемата за топлоснабдяване?


СХЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ НА НОВОСИБИРСК ДО 2033 г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА 2020 г.)

СХЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ НА НОВОСИБИРСК ДО 2033 г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗА 2020 г.)

КНИГА 1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДАВАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕПЛОВА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИ

КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ТЕРМИЧЕН КАПАЦИТЕТ И ТЕРМИЧНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЛИНА В АДМИНИСТРАТИВНИ ГРАНИ ЗА УРЕГА

КНИГА 3. ЕЛЕКТРОНЕН МОДЕЛ НА ГРАДСКАТА СИСТЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ

КНИГА 4. ГЛАВЕН ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ В НОВОСИБИРСК ДО 2033 ГОДИНА

КНИГА 5. ПЕРСПЕКТИВНИ БАЛАНСИ НА ТЕРМИЧНИЯ ИЗХОД И ТЕРМИЧЕСКО НАтоварване

КНИГА 6. ПЕРСПЕКТИВНИ БАЛАНСИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕПЛОВИ ИЗТОЧНИЦИ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕПЛОВИ МРЕЖИ И КОНСТРУКЦИИ ПО ТЯХ

КНИГА 9. ПЕРСПЕКТИВНИ ГОРИВНИ БАЛАНСИ

КНИГА 10. ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ТОПЛОСТОПАНСТВОТО

КНИГА 11. ОБОСНОВКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ

КНИГА 12. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИННИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТОПЛОСТОЯТЕЛСТВО

КНИГА 13. РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

КНИГА 14. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 г.

КНИГА 15. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 ГОДИНА

КНИГА 16. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 г.

Публични изслушвания на 24.07.2018 г. по проекта за актуализиране на схемата за топлоснабдяване на град Новосибирск до 2033 г. за 2020 г.

Протоколи от публични изслушвания по проекта за актуализиране на схемата за топлоснабдяване на град Новосибирск до 2033 г. за 2020 г.

Заключение относно резултатите от публични изслушвания по проекта за актуализиране на схемата за топлоснабдяване на град Новосибирск до 2033 г. (актуализация за 2020 г.)

В съответствие с Постановлението на правителството на Руската федерация от 22 февруари 2012 г. № 154 "За изискванията за схемите за топлоснабдяване, процедурата за тяхното разработване и одобряване", публични изслушвания по разглеждането на проекта за актуализация на топлоснабдяването схема на град Новосибирск до 2033 г. (актуализация за 2020 г.) ще се проведе на 24 юли 2020 г. в 14-00 на адрес: Новосибирск, Красни проспект, 34, 2-ри етаж, голяма зала. Регистрацията започва в 13:30.

За всички въпроси, моля, свържете се с: Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис. 205, имейл адрес, телефон 228-88-56 Белова Галина Михайловна.

В съответствие с Постановлението на правителството на Руската федерация от 22.02.2012 г. № 154 "За изискванията за схемите за топлоснабдяване, процедурата за тяхното разработване и одобряване", градската администрация на Новосибирск публикува на уебсайта на Министерството на енергетиката, Жилищно-комунални услуги на града проект на актуализация на схемата за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2033 г. (актуализация за 2019 г.). Коментари и предложения по проекта за актуализиране на схемата за топлоснабдяване на град Новосибирск до 2033 г. (актуализация за 2019 г.) се приемат до 23.07.2018 г. на адрес: Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис. 205, имейл адрес, телефон 228-88-34, 228-88-56, факс 228-88-10.

Актуализирана схема за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2031 г. от 2020 г.

Заповед на Министерството на енергетиката на Русия от 23 юни 2016 г. № 575 „За одобряване на актуализираната схема за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2031 г.“

Схема за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2031 г. (актуализирана за 2020 г.)
Книга 1. Съвременната ситуация в областта на производството, преноса и потреблението на топлинна енергия за топлоснабдяване
Книга 2. Перспективно потребление на топлинна енергия за топлоснабдяване
Книга 3. Електронен модел на топлоснабдителната система
Книга 4. Генерален план за разработване (актуализиране) на схемата за топлоснабдяване за град Новосибирск
Книга 5. Перспективни баланси на топлинни източници на топлинна енергия и топлинно натоварване
Книга 6. Перспективни баланси на работата на пречиствателните станции
Книга 7. Предложения за изграждане, реконструкция и техническо преоборудване на източници на топлинна енергия
Книга 8. Предложения за изграждане и реконструкция на отоплителни мрежи и конструкции по тях
Книга 9. Перспективни баланси на горивото
Книга 10. Оценка на надеждността на топлоснабдяването
Книга 11. Обосновка на инвестициите в строителство, реконструкция и техническо преоборудване
Книга 12. Обосновка на предложенията за дефиниция на единни организации за топлоснабдяване
Книга 13. Въздействие върху околната среда
Книга 14. Регистър на проекти за схеми за топлоснабдяване
Книга 15. Консолидиран обем промени, направени при актуализиране на схемата за топлоснабдяване за 2015 г.
Книга 16. Консолидиран обем промени, направени при актуализиране на схемата за топлоснабдяване за 2017 г.

Схема за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2033 г. (актуализирана за 2020 г.)

Схема за топлоснабдяване за град Новосибирск до 2033 г. (актуализирана за 2020 г.)

КНИГА 1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДАВАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕПЛОВА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИ

КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ТЕРМИЧЕН КАПАЦИТЕТ И ТЕРМИЧНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЛИНА В АДМИНИСТРАТИВНИ ГРАНИ ЗА УРЕГА

КНИГА 3. ЕЛЕКТРОНЕН МОДЕЛ НА ГРАДСКАТА СИСТЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ

КНИГА 4. ГЛАВЕН ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ В НОВОСИБИРСК ДО 2033 ГОДИНА

КНИГА 5. ПЕРСПЕКТИВНИ БАЛАНСИ НА ТЕРМИЧНИЯ ИЗХОД И ТЕРМИЧЕСКО НАтоварване

КНИГА 6. ПЕРСПЕКТИВНИ БАЛАНСИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕПЛОВИ ИЗТОЧНИЦИ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕПЛОВИ МРЕЖИ И КОНСТРУКЦИИ ПО ТЯХ

КНИГА 9. ПЕРСПЕКТИВЕН БАЛАНС НА ГОРИВО

КНИГА 10. ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ТОПЛОСТОПАНСТВОТО

КНИГА 11. ОБОСНОВКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ

КНИГА 12. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИННИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТОПЛОСТОЯТЕЛСТВО

КНИГА 13. РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

КНИГА 14. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 г.

КНИГА 15. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 ГОДИНА

КНИГА 16. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА СХЕМАТА ЗА ТОПЛОПОСТАВЯНЕ ЗА 2020 г.

Резолюция на кметството на град Новосибирск от 24.04.2018 г. N 1488 „За изменения на общинската програма„ Енергоспестяване и енергийна ефективност в град Новосибирск “за 2011-2020 г., одобрена от кметството на град Новосибирск от 06.06.2011 г. # 4700 "

В съответствие с постановлението на правителството на Руската федерация от 22.02.2012 г. № 154 "Относно изискванията за схемите за топлоснабдяване, процедурата за тяхното разработване и одобряване", градската администрация на Новосибирск започна да актуализира схемата за топлоснабдяване на града на Новосибирск до 2033 г. към 2020 г.

Известия за старта на разработването на проекта за актуализиране на схемата за топлоснабдяване на град Новосибирск до 2033 г. се приемат до 01.03.2018 г. на адрес: Новосибирск, ул. Трудовая, 1, имейл адрес, телефон 228-88-56, факс 228-88-10.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 4.5 на 5 )

Нагреватели

Фурни